Pengalaman yang telah diperoleh Clarissa selama ini